วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ดูดีดี ช้าช้า ชัดชัด

ดูดีดี ช้าช้า

ธรรมชาติล้วนๆ

                                   
                                 บรรยากาศบ้านนอก ชนบทดูเเล้วชดชื่นสดใส

อากาศ

 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย เผย 24-27 มี.ค.ระวังพายุฤดูร้อน เหนือ-อีสานจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีลมกรรโชกแรง ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
      
       สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 2/2552 เรื่องพายุฤดูร้อนในประเทศไทย วันนี้ (24 มี.ค.) ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศ เวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในช่วง วันที่ 24-27 มีนาคม 2552 โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คนตรังหยุดปลูกข้าวมาปลูกยาง

ตรัง - ชลประทานตรัง ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา-ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา จำนวนกว่า 100 ครอบครัว หลังประสบปัญหาน้ำในฝายส่งน้ำไม่เพียงพอใช้ปลูกข้าว ต้องหนีไปทำสวนยางแทน
      
       วันที่ (25 ส.ค53) นายประกอบ ยนต์อยู่ นายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักงานโครงการการชลประทานตรัง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา จำนวนกว่า 100 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ริมคลองลำชาน บ้านนาใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง หลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลานานนับ 10 ปีแล้ว อันเนื่องมาจากน้ำในฝายส่งน้ำคลองชลประทานที่ปล่อยลงมา ได้ไหลลงมาสู่พื้นที่นาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
      
       จากปัญหาเหล่านี้ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการปลูกข้าว ทั้งๆ ที่ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพทำสวนยางพาราแทน
      
       นายช่างชลประทานชำนาญงาน กล่าวชี้แจงถึงสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนว่า 1.เนื่องจากอาคารชลประทานมีรูรั่ว ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ 2.เนื่องจากน้ำในฝ่ายดินมีความตื้นเขิน ทำให้ปริมาณน้ำลดน้อยลง ส่งผลให้ไม่เพียงพอสำหรับทำการเพาะปลูก
      
       3.เนื่องจากฝายน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรนั้น เป็นฝายดิน และเป็นทางแยก จึงทำให้น้ำส่วนใหญ่จะไหลลงไปสู่สวนยางพารา มากกว่าที่จะไหลไปสู่พื้นที่นาของเกษตรกร และ 4.เนื่องจากฝายคอนกรีตเดิมมีปริมาณน้ำที่ไหลอยู่จำนวนน้อย และไม่มีอาคารกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น
      
       อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สำนักงานโครงการการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาจากเกษตรกรชาวนาริมคลองลำชาน บ้านนาใน แล้ว จะรีบเร่งดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากการนำเจ้าหน้าที่มาขุดลอกฝายส่งน้ำคลองชลประทาน ทั้งฝายดิน และฝายคอนกรีต ให้กับเกษตรกรตลอดสาย จากนั้น จะทำการทดลองปล่อยน้ำลงไปทั้ง 2 สาย เพื่อทดสอบดูว่า ปริมาณน้ำทั้ง 2 สายเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคลายความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรต่อไป
  กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย เผย 24-27 มี.ค.ระวังพายุฤดูร้อน เหนือ-อีสานจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีลมกรรโชกแรง ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
      
       สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 2/2552 เรื่องพายุฤดูร้อนในประเทศไทย วันนี้ (24 มี.ค.) ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศ เวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในช่วง วันที่ 24-27 มีนาคม 2552 โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย